Kannibalismen offshore truer sikkerheten

- Istedenfor at tidligere forretningsrelasjoner kunne beskrives som et allianseklima mellom oppdragsgiver og leverandør, har det oppstått et klima mellom selskapene som kan karakteriseres som kannibalisme, skriver dosent Jan R. Jonassen om følgene av offshorekrisen.

LES MER »