1426269_619897414718380_271107749_n

Investering i maritim kunnskapsutvikling

Global Maritime Knowledge Hub har vært en dugnad fra næringslivet for å bidra til et maritimt kompetanseløft. I går var tiden inne for å se på hva som har blitt oppnådd de siste seks årene.

LES MER »

logo_regjering

Innspill til statsbudsjettet for 2015

Den norske maritime næringen har en sterk internasjonal posisjon, og er svært konkurranseutsatt. En stabil og konkurransedyktig maritim politikk og en ansvarlig økonomisk politikk som legger til rette for en konkurransekraftig eksportindustri er helt avgjørende for å sikre næringens konkurransekraft i framtiden.

LES MER »

Hvor står Møre-klyngen i 2030?

Fagseminar setter fokus på klyngens sterke og svake sider, dens trusler, men først og fremst på klyngens muligheter fram til 2030. John Knutsen fra Rolls-Royce,...

LES MER »

gmkh

Mer enn et skippertak!

Gaveprofessoratene skal ikke være skippertak, men et varig og dynamisk senter for kompetanse og interaksjon mellom fagmiljø og næringsliv.

LES MER »

Meltwater news

Sosiale medier