Vi mener

Som et organisatorisk speilbilde av hele den maritime klyngen – jobber Maritimt Forum aktivt for å sikre kompetansebygging og konkurransedyktige rammebestingelser for at norsk, maritim næring kan drives i og fra Norge .

Maritimt Forum har satt spesielt fokus på følgende satsingsområder:

– Rekruttering og kompetans
– Næringspolitikk
– Synliggjøring
– Nærskipsfart
– Miljø