Tre vil utvikle hydrogenferje

Publisert 10. October, 2017

Statens vegvesen sørger for et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. De tre rederiene Norled, Fjord 1 og Boreal er kvalifisert av Statens vegvesen til å være med videre i konkurransen om å utvikle og drifte verdens første hydrogen-elektriske ferje

Tre rederier er kvalifisert av Statens vegvesen til å være med videre i konkurransen om å utvikle og drifte verdens første hydrogen-elektriske ferje. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Jon Opseth)

Med utviklingskontrakten sørger Statens vegvesen for et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor.

Tre solide aktører
– Vi ønsker å ha dialog med Norled, Fjord 1 og Boreal i det videre arbeidet med utviklingen. Alle tre er solide aktører når det gjelder utviklingsløpet og driften av ferjesambandet framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Utviklingsferjen skal i 10 år inngå i driften av sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 i Rogaland med hydrogen-elektrisk drift. Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene fra sambandet med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

Verdens første hydrogenferje
I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift. Det er et krav at den hydrogendrevne ferjen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes om det oppstår problem med hydrogendriften.

– Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter.

– Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor, sier Gustavsen.

I verdenstoppen
Ved bruk av hydrogen blir utslippet fra ferjen bare vann (H2O) – og man unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutsleppsteknologi.

– Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter. Vi er allerede verdensledende på miljøvennlig maritim industri. Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. Det er stor internasjonal interesse for prosjektet som vil knytte sammen mye av det siste innen innovativ klimavennlig fremtidsrettet teknologi, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.