Til Oslo for å snakke om fritak for CO2-avgift på LNG

Publisert 28. February, 2018

Tirsdag 12. februar møtte representanter fra Skangas og Maritimt Forum for Stavangerregionen stortingsrepresentantene Tina Bru og Liv Kari Eskeland for å drøfte fortsatt fritak for CO2-avgift på LNG

Bernt Stillulf Karlsen, Gunnar Helmen (Skangas), Fride Solbakken (Maritimt Forum for Stavangerregionen) og Kimmo Rahkamo (Skangas)

Bakgrunnen for møtet var at man i statsbudsjettet for 2018 har fjernet fritaket for CO2-avgift på gassfremdrift i norsk skipsfart, til heftige protester fra maritim næring.

For skip som frakter store mengder gods over lengre avstander er det i dag kun to energibærere som er realistisk å bruke: konvensjonelt drivstoff som bunkersolje og diesel, eller LNG/gass.

– Det er svært uheldig at en gjør et vedtak på grunn av et ønske og en forventning om nullutslipp før det teknologiske grunnlaget er tilstede samtidig som gassfremdrift er langt mer miljøvennlig enn diesel og olje, sier Fride Solbakken daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

 

 

 

I dag er avgiftsfritaket for LNG i praksis det eneste incentivet rederier har for å velge et mer miljøvennlig alternativ. LNG gir som kjent reduksjon i Co2 på mellom 20-30 %, og fjerner helt partikkelutslipp fra NOX og SOX gasser. De to siste er kjent som et stort problem for luftkvalitet i storbyer, i områder med tett skipstrafikk (som cruisetrafikk i norske fjorder) og i arktiske strøk der partiklene legger seg på is og bidrar til akselerert issmelting.

For umiddelbar og effektiv reduksjon av klimautslipp fra skipsfarten vil det derfor være viktig å fortsatt stimulere til overgang fra konvensjonelt drivstoff til LNG.

Skal regjeringens mål om mer bruk av biogass oppfylles er det avhørende med en god infrastruktur og LNG og LNG-infrastruktur er broen som gjør det mulig å bygge fremtidens leveransekjede for biogass.