Stavanger Rederiforening satser på unge som tar høyere maritim utdanning

Publisert 28. February, 2018

Stavanger Rederiforening vil at flere unge skal velge høyere maritim utdanning og betaler inntil  kr. 30 000,- i stipend til 10 utvalgte studenter fra Rogaland

Målet med stipendet er å få unge fra Rogaland til å ta høyere maritim utdanning.

– Næringen trenger folk med kompetanse også i framtida og dette er et bidrag fra vår side til å inspirere flere til å velge maritim utdanning, eller å etterutdanne seg, sier Fride Solbakken i Stavanger Rederiforening.

Kriteriene er at en må være mellom 19 og 25 år, fra Rogaland og at en tar høyere maritim utdanning.

 

De som mottar stipend for 2018 er:

Navn Studiested Hjemkommune
Christoffer Molven Danmarks Tekniske Universitet Stavanger
Fredrik Frafjord Høgskulen på Vestlandet, Haugesund Karmøy
Henrik Tjessheim Mannes University of Strathclyde/Hamburg University of Technology Karmøy
Ingrid Furuberg NTNU Trondheim Stavanger
Magnus Møkster University of Strathclyde Stavanger
Mone Nes Gunnarshaug Høgskulen på Vestlandet, Haugesund Karmøy
Ole Martin Turøy NTNU Ålesund Stavanger
Sander Henriksen Høgskolen i Sør-Øst Norge Tysvær
Signe Birch Moltu NTNU Trondheim Stavanger
Tomas Midbrød Høgskolen i Sørøst Norge Egersund

Om Stavanger Rederiforening:
Stavanger Rederiforening er en tradisjonsrik og dynamisk sammenslutning dannet for å fremme de forskjellige interessene til Stavangerregionens rederier og andre virksomheter innen skipsfart og olje- og offshore. Vårt formål er å bidra til utvikling av offshore- og maritim virksomhet i sørvest-Norge og samle medlemmene til faglig samvær.

Våre medlemmer kommer fra tank- og bulktransport, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter. Stavanger Rederiforening er en lokal krets av Norges Rederiforbund og samarbeider tett med Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Kontakt:
Fride Solbakken, 41 23 19 08, fride.solbakken@maritimt-forum.no