Ønsker din bedrift å delta på et av Norges ledende traineeprogrammer?

Publisert 31. May, 2018

Maritime Trainee ble etablert i 2005 og har vært en stor suksess. Per dags dato har mer enn 200 deltagere gjennomført programmet og bidratt til å utvikle både sine bedrifter og næringen som helhet

Etter to år i dvale, i hovedsak på grunn av vanskelige markedsforhold, er et nytt kull klar for oppstart denne høsten. Maritime Trainee som program står fortsatt sterkt og i løpet fjoråret mottok programmet hele 1 400 søknader.

Kull 11 består foreløpig av 13 utvalgte traineer som skal arbeide i ulike rederier, tjenesteleverandører og utstyrsprodusenter.

Norges Rederiforbundet inngikk i fjor en avtale med Menon, der siktemålet var å etablere et Maritime Trainee kull 11. Det er nå klart til oppstart. Sammen med Menon inviterer vi dere nå til å delta i det 12. Maritim Trainee kullet med oppstart høsten 2019.

Formålet med denne henvendelsen er å gjøre potensielle deltagerbedrifter oppmerksomme på muligheten til å delta på kull 12. Det vil også være åpning for å delta på kullet med oppstart i høst (kull 11), dersom bedriften har potensielle kandidater.

Under finner dere informasjon av oppstart av kull 12 (høsten 2019) og hvorfor din bedrift bør delta i Maritim Trainee.
Maritime Trainee kull 12 – 2019-2020

Vi ønsker vi så snart som mulig en (uforpliktende) tilbakemelding på om din bedrift vil ha interessere av å delta på kull 12.
Dersom dere er interessert i å delta på hele eller deler av kick-off/informasjonsmøtet for kull 12, og setter pris på om du gir din tilbakemelding via e-post -> christian@menon.no

Les mer om programmet her