Visjon og strategi

Vår visjon: Nord-Jæren og Sør-Rogaland er regionen med de beste vilkårene for maritim offshore- og skipsfartsvirksomhet.

Blant våre oppgaver er å styrke og videreutvikle regionale og nasjonale konkurransedyktige rammebetingelser for maritim virksomhet.

Dette vil vi gjøre gjennom lokalt og regionalt arbeid innen områdene:

1) nettverksbygging
2) synliggjøring
3) rekruttering og nærings- og kompetanseutvikling
4) omdømmebygging og myndighetskontakt

Nettverksbygging
MFS skal være en relevant og aktiv nettverksorganisasjon for bedrifter i den maritime klyngen.

Synliggjøring
MFS skal synliggjøre og styrke den maritime klyngen i regionen og næringens omdømme og attraktivitet.

Rekruttering og nærings- og kompetanseutvikling
MFS skal jobbe med rekruttering til næringen samt bidra til å bygge opp et sterkere kompetansemiljø for næringen med utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøer av høy kvalitet i samarbeid med andre instanser.

Omdømmebygging og myndighetskontakt
MFS skal arbeide aktivt med myndighetskontakt for å styrke omdømmet til næringen og samt sikre konkurransedyktige rammevilkår.