Historikk

Maritimt Forum for Stavanger-regionen ble stiftet i 1997. Siden dag én har vi jobbet for å fremme saker som den maritime næring og vår medlemsmasse mener er viktig.

Rekruttering og kompetanseutvikling har tradisjonelt vært et viktig satsningsområde. Samtidig har vi opparbeidet oss en posisjon som attraktiv nettverksarena hvor våre medlemmer kan møtes for diskutere blant annet næringspolitiske saker som angår dem og den maritime klyngen som helhet.

Vi har i dag en unik tilgang og oversikt på oppdaterte kartlegginger, regelverk og faktagrunnlag om næringen, og ønsker å være en ressurs for alle som søker kunnskap om næringen – både lokalt og nasjonalt.