Om oss

Maritimt Forum er en samarbeidende stiftelse som er representert i hele landet gjennom egne regionskontor.

På medlemslisten til Maritimt Forum for Stavangerregionen finner du rederier, selskaper innen olje- og gassindustrien, verft og andre ulike maritime leverandører og tjenesteytende virksomheter, offentlige institusjoner og skoler samt flere av kommunene og finans- og forsikringsnæringen.

Blant særtrekkene til den maritime næringen i vår region er det høye antallet av offshorerelaterte virksomheter innen olje- og gassindustrien.