Nå skal Røe Isaksen telle norske sjøfolk

Publisert 24. April, 2018

– Vi har ikke en samlet oversikt over hvor mange som jobber på norske skip. Det bør vi ha, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Skrevet av: Adrian Nyhammer Olsen og Adrian Broch Jensen, Sysla.no

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Marte Garmann

Tidligere i år satte Norge ny rekord for skip som seiler under Norges to flagg. Det finnes veldig god statistikk på antallet skip med norsk flagg, men statistikken over antallet norske sjøfolk glimret med sitt fravær i snart ti år.

Statistisk sentralbyrå sluttet å føre statistikk i 1998, og Rederiforbundet sluttet å hente inn bemanningstall i 2009.

Nå har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besluttet å samle inn statistikken igjen.
– Det er viktig å ha en samlet oversikt over hvor mange som jobber på sjøen, ikke minst for å se hvordan utviklingen av norske sjøfolk har vært over tid, sier Isaksen til Sysla.

Dårlig statistikkgrunnlag
Beslutningen ble tatt etter at Sysla for to uker siden skrev om det dårlige statistikkgrunnlaget over norske sjøfolk.
– Jeg bet meg merke i den saken, og den korte oppsummeringen er at den oversikten burde vi hatt, sier Isaksen.

Flere Sysla har snakket med, mener at det manglende statistikkgrunnlaget henger sammen med at Direktoratet for sjømenn ble nedlagt i 1991. Direktoratet ble lagt ned som følge av opprettelsen av NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) i 1987.

Fra NIS ble innført og frem til 1990 viser tallene at antallet utenlandske sjøfolk i den norske handelsflåten overgikk antallet norske etter NIS-ordningen ble innført.

Derfra finnes det kun anslag over det totale antallet norske sjøfolk.

Tror nettolønnsordningen har holdt antallet stabilt
Flere har tatt til orde for at en slik statistikk burde finnes, deriblant leder i Sjømannsforbundet Johnny Hansen. Han etterlyste en oversikt over utviklingen av antallet norske sjøfolk på NIS-skip.
– Jeg er bekymret for at den er negativ, sa Hansen til NTB i februar.

De siste årene har myndighetenes nettolønnsordning, hvor rederiene får kompensasjon for å bruke nordmenn på skipene sine, bidratt til at sysselsettingen av nordmenn har gått opp i NIS, men ned i NOR (Norsk ordinært skipsregister).

Næringsminister Isaksen tror at denne ordningen har opprettholdt antallet norske sjøfolk.
– Jeg tror at antallet sjøfolk har holdt seg stabilt på grunn av nettolønnsordningen, og nå går ledigheten også ned for dem. Vi har klart å komme oss igjennom en av de største økonomiske krisene i Norge, med et maritimt miljø som skal vokse igjen, sier Isaksen.

SSB har fått oppdraget fra Næringsdepartementet om å lage statistikkene, og Isaksen venter svar før sommeren.

Oversikten vil romme alle sjøfolk som er registrert som arbeidstakere i Norge. Det er uklart hvor langt tilbake i tid den nye statistikken vil gå. Statistikken skal også samles inn i fremtiden.