Mytene om cruisetrafikken

Publisert 9. October, 2017

Cruise-turistene som ankommer Stavanger-regionen legger igjen minst 350 millioner kroner årlig i regionen. Det tilsvarer 1000 kroner pr passasjer, viser en undersøkelse Rosenkilden har utført

Skrevet av: Ståle Frafjord, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Mytene om cruiseturistene er mange: En stor andel gidder ikke engang å forlate skipet når de ankommer norske havner. Når de først gjør det, legger de knapt igjen penger på land. De synes norske varer er for dyre og benytter seg for det meste av fri wifi og gratis vann på lokale kafeer. Cruiseturistene bidrar også i stadig høyere grad til trengsel, forurensning og forsøpling, i mindre grad til verdiskapning og nye arbeidsplasser, mener kritikerne og betegner næringen som lite bærekraftig. Men stemmer det?

Undersøkelsen Rosenkilden har foretatt knuser på mange områder myten om at cruiseturistene i lite grad bruker penger. Over halvparten benytter seg av forhåndskjøpte aktiviteter og utflukter, penger som tilfaller lokalt næringsliv. I tillegg bruker cruiseturistene også store beløp på andre varer og tjenester som tilbys i regionen.

Verdiregnskapet for cruise-trafikken Rosenkilden har utarbeidet, baserer seg på to forhold: Dels et omfattende materiale som er samlet inn fra ulike bedrifter i distriktet, dels på en landsomfattende undersøkelse om cruisetrafikken i Norge fra 2014 – foretatt av Epinion på oppdrag for Innovasjon Norge. Et av funnene i denne undersøkelsen var at cruise-turister i Norge i snitt legger igjen 645 kroner pr person om man holdt alle forhåndsbestilte aktiviteter utenfor regnestykket.

Forhåndsbestilt
Med 350 000 årlige cruise-turister til Stavanger, innebærer det alene inntekter på 225 millioner kroner. Trolig vil snittet være høyere i Stavanger-regionen fordi både nærhet til butikk og handel, regionens størrelse og tilbud og hvilken plass ankomsthavnen har i ruteopplegget spiller inn.

I tillegg kommer inntektene fra alle de forhåndskjøpte aktivitetene og utfluktene. I Stavanger er den andelen høy. En av hovedårsakene er Preikestolen.

Basert på tall Rosenkilden har hentet inn fra en rekke turoperatører, agenter og bedrifter kjøper over halvparten av cruiseturistene – eller 175 000 personer – en utflukt i forkant av anløpet. Med en snittpris på 800-900 kroner pr person for de ulike utfluktene som tilbys, vil beløpet som tilfaller lokale aktører på forhåndskjøpte aktiviteter være i størrelsesorden 80-90 millioner kroner når rederiene har dekket sine utgifter. I tillegg velger mange turister også å kjøpe utflukter i forkant på egen hånd via internett.

Flere aktører
Kartleggingen Rosenkilden har foretatt i Stavanger-regionen, viser også at cruiseturistene i høy grad bruker penger både på opplevelser og handel i sentrum av Stavanger.
På Oljemuseet utgjør cruiseturistene 15-20 prosent av det totale antallet besøkende på 100 000 i løpet av et år. Det drypper også på Kirkevergen. Flere titalls tusen cruiseturister betaler 30 kroner hver for å se Domkirken i løpet av en sesong. Også taxinæringen merker turismen på omsetningen.

Selv Kolumbus registrerer et langt høyere kjøp av dagskort og turer med rute 16 som blant annet stopper i Hafrsfjord og monumentet ”Sverd i stein”.

Rosenkilden kjenner til eksempler på butikker i Stavanger som i løpet av en dag har hatt en månedsomsetning på ett eneste cruiseskip-anløp. Grupper på få hundre cruiseskipturister har også alene lagt igjen millionbeløp på få timer. Det tilsvarer et snitt på 5000-6000 kroner pr person.

I enkelte butikker i Stavanger står cruiseturistene for minst halvparten av den årlige omsetningen, viser en spørrerunde Rosenkilden har foretatt. Noen har en omsetningsvekst på mellom 60- 80 prosent når cruisebåter legger til havn, mens andre merker liten effekt. I all hovedsak går skillet mellom butikker som tilbyr ordinære varer og dem som har spesialisert seg på norsk design.

I tillegg til inntektene for lokalt næringsliv, drypper det også betydelig på Havnevesenet.
– Vår prognose på inntekt på cruisetrafikken i 2017 er ca 16 mill kr. Det omfatter tjenester, pax (sikring) og kaivederlag, sier havnedirektør Merete Eik.

Totalt viser regnestykket – basert på tallene Rosenkilden har innhentet – at cruiseturistene legger igjen minst 350 millioner kroner i region årlig.

Les hele artikkelen på Næringsforeningens nettsider

 

– 5 millioner i inntekter på cruiseturister i høstferien.
Les artikkel om saken på Aftenbladet.no