Møtekalender 2018

Publisert 20. December, 2017

Vi vil også i 2018 bidra til å være en god og nyttig nettverksarena for våre medlemmer – merk deg datoene for neste års arrangementer allerede i dag!

Møteplan 2018

30.01.2018 Maritim nettverkssamling DNV GL (sted: Stavanger)
27.02.2018 Torskemiddag
03.05.2018 Faglig møte og årsmøte Maritimt Forum for Stavangerregionen
07.06.2018 Sommertur og årsmøte Stavanger Rederiforening
04.09.2018 Sjølogistikk konferansen
18.10.2018 Frokostmøte om Statsbudsjettet 2019
13.11.2018 Logistikkdagen
29.11.2018 Lutefiskmiddag