Med LNG-fremdrift til Stortinget

Publisert 17. June, 2018

Maritimt Forum møtte i slutten av mai en nær fulltallig Rogalandsbenk til samtaler om maritime saker. LNG-fremdrift i skipsfarten var en av dem

 

F.v. Geir Pollestad (SP), Margret Hagerup (H), Sveinung Stensland (H), Solfrid Lerbrekk (SV), Terje Halleland (Frp), Torstein Tvedt Solberg (AP), Tor Arne Borge (Kystrederiene), Fride Solbakken (Maritimt Forum), Aleksander Stokkebø (H), Sverre Meling (Maritimt Forum), Solveig Horne (Frp), Steinar Madsen (Maritimt Forum). Hadia Tajik (AP) og Aase Simonsen (H) var med på møtet, men var ute da bildet ble tatt.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og Maritimt Forum Stavangerregionen hadde med seg Kystrederiene på møtet. Da ble også standardisering av havnene og styrking av Kystverket som transportetat løftet frem som viktige saker. Foruten den nye havne- og farvannsloven hvor så vel Kystrederiene som Maritimt Forum frykter at liberaliseringen av havnekapitalen kan føre til at kommunale eier forsyner seg av havnekassen til gode formål langt utover sjøtransportens behov.

Dessuten ble på ny behovet for en modernisering av avgifts- og gebyrregimet for sjøtransporten fokusert. Mens jernbane forholder seg til 5 avgifter, veg til 7, er fortsatt 26 avgifter og gebyrer pålagt sjøtransporten.

Få dager etter møtet med stortingspolitikerne ble budsjettavtalen i Stortinget mellom regjeringspartiene og Krf kjent. I denne står det dessverre ingenting om at bortfallet av CO2-fritaket på gassfremdrift i skipsfarten skal reverseres slik Maritimt Forum med flere har tatt til orde for.

– Vi vil fortsette å jobbe med å få bortfallet reversert ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019. Politikerne viser stor forståelse for argumentasjonen vår i denne saken, sier daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Fride Solbakken.