Lederskifte i en utfordrende tid

Publisert 8. December, 2015

I februar 2016 avløser Inge Jarl Auestad Øyvind Bårdsen som daglig leder for Maritimt Opplæringskontor sør/vest. Bårdsen har ledet kontoret, som i dag har fem ansatte, fra 1997. Han blir nå pensjonist. Auestad kommer fra stillingen som nestleder ved kontoret

Øyvind Bårdsen og Inge Jarl Auestad

Øyvind Bårdsen og Inge Jarl Auestad

Etter inntaket i 2016, kan Maritimt Opplæringskontor ha færre lærlinger enn noensinne etter etableringen på 90-tallet. Kontorets lederskifte skjer i en utfordrende tid.

Med et like svakt inntak av lærlinger innen matros, motormann, skipselektriker og kokk som i 2015, vil samlet antall lærekontakter kontoret har ansvaret for være rundt 250 etter sommeren til neste år. Toppåret var 1999 med 455 lærlinger.

– Vi er bekymret for rekrutteringen. Dette slår særlig ut på inntaket av studenter til den maritime fagskolen etter at lærlingene har vært gjennom læretiden sin. Jeg er mindre bekymret for høyskolen, men sjøfartsnasjonen Norge kommer til å mangle både maskinister og dekksoffiserer i fremtiden, sier Bårdsen. Han viser til at i fjor sommer var 20 prosent av mannskapet i fergeflåten pensjonister.

– Når du sier at Norge vil mangle sjøoffiserer, betyr jo dette at du tror det vil være behov for dem?

– Ja, det er jeg ganske sikker på. Det kan bli vanskelig for ungdom å få lærestillinger på sjøen fremover, men om man tar sjansen, mener jeg en maritim utdanning vil lønne seg, svarer Bårdsen.

Inge Jarl Auestad er ikke mindre bekymret enn dagens sjef, men han vil ta videre det omfattende rekrutteringsarbeidet Maritimt Opplæringskontor har drevet i alle år.

– Fergerederiet Fjord1 tar inn flere lærlinger enn noen gang. De ser nødvendigheten av å bygge eget mannskap. Offshoreflåten er opptatt av kompetanse og vil også ta inn lærlinger selv om vi nå ser en nedgang i inntaket hos disse rederiene. For øvrig er den norske maritime klyngen helt avhengig av norske sjøfolk for å kunne bestå. Maritimt Opplæringskontor vil fortsette rekrutteringsarbeidet. Det skal fortsatt handle om å rekruttere de beste til jobber på sjøen, avslutter Auestad.