Landstrøm- anlegg kommer på plass i år

Publisert 9. March, 2018

Styret i Stavangerregionen Havn IKS har vedtatt å bruke 26,8 millioner kroner på landstrømanlegg for skip på Strandkaien og i Risavika

Illustrasjon: Enova

Skrevet av: Stein Halvor Jupskås, Stavanger Aftenblad

Det statlige foretaket Enova SF bidrar med 11,5 millioner i spleiselaget med havnen. Planen er å etablere tre ladepunkter i Risavika og tre ladepunkter i sentrum, hvorav to på Strandkaien og det siste på Konserthuskaien.

– Ladepunktene er først og fremst beregnet på supplyskip. Det er et spennende tiltak som utvider tilbudet i havnen. Vi tror dette blir positivt både for de som knytter seg til, for miljøet og for våre omgivelser i havnen, sier havnedirektør Merete Eik til Stavanger Aftenblad.

Uten landstrømanlegg er supplyskipene i dag henvist til å ha maskinene i gang for å skaffe seg strøm, noe som både støyer og forurenser. Startskuddet for å få utstyret på plass går så å si umiddelbart.

– Vi har bare tiden og veien hvis vi skal få ladepunktene på plass innen utgangen av året, sier Eik.

I sentrum skal det settes opp et bygg som skal inneholde landstrømanlegget og høyspenttrafoen til Lyse. Bygget skal legges under gangbrua som går opp til andre etasje i utenriksterminalen, og legger dermed ikke beslag på arealer som kan brukes til andre formål.

I tillegg til landstrøm for supplyskip utreder også havnevesenet landstrøm for cruisefartøyer. Dette skjer i samarbeid med Stavanger kommune og Lyse. En rapport om dette skal foreligge i løpet av våren.