Klarsignal til Songa Encourage

Publisert 28. June, 2018

Equinor får benytte riggen til boring i Norskehavet

Foto: Songa Offshore

Artikkel av: Are Strandli, Kapital.no

Petroleumstilsynet har gitt Equinor samtykke til å benytte den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Encourage på Tyrihansfeltet lisens 073 i Norskehavet.

Samtykket gjelder boring, komplettering, brønnoverhaling, brønnintervensjon og tilbakeplugging.

Riggen som ble ferdigstilt i 2016, eies nå av Transocean etter oppkjøpet av Songa Offshore.

Produksjonen på Tyrihansfeltet startet i 2009, og ved utløpet av 2016 var det gjort investeringer i feltet på i overkant av 20 milliarder kroner