Historisk satsing på norsk utenriksfart

Publisert 10. May, 2017

Innføringen av en fullverdig nettolønnsordning for alle norske sjøfolk på NIS-skip «deep sea», vil få stor betydning for norsk skipsfarts fremtid

Regjeringen varsler at de i revidert nasjonalbudsjett vil innføre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk på NIS-skip i utenriksfart.

Nettolønnsordningen har siden den ble innført bidratt til å gjøre det mer attraktivt å eie og registrere skip under norsk flagg. På den måten har ordningen bidratt å styrke Norge som maritim nasjon. Et sterkt norsk flagg sikrer vår stemme i de internasjonale maritime organisasjonene (IMO) og er derfor svært viktig for vårt arbeid med å få på plass gode internasjonale avtaler for skipsfarten.

Den tradisjonelle utenriksflåten består av flere avanserte segmenter hvor norske rederier er verdensledende og innehar store markedsandeler. I dag utgjør norske sjøfolk mindre enn ti prosent av det totale antallet sjøfolk på NIS-skip, og utviklingen de senere år viser en stadig nedgang. Dette skyldes blant annet at det norske lønnsnivået for sjøfolk, med tilhørende skatter og sosiale avgifter, er høyere enn det som råder internasjonalt.

Administrerende direktør i DSD Shipping, Oddvar Hausken

Administrerende direktør i DSD Shipping, Oddvar Hausken er svært glad for forslaget fra regjeringen.
– Dette gjør det mulig for oss å ansette flere norske sjøfolk på konkurransedyktige vilkår, noe som sikrer mulighet for fortsatt sysselsetting for norske sjøfolk i tradisjonell utenriksfart. I tillegg vil dette også sikre videre rekruttering til stillinger på land, noe som er svært viktig for fremtiden til hele den maritime næringen.

Norske sjøfolk er viktige for innovasjon
En undersøkelse FAFO gjorde på oppdrag fra Maritimt Forum i 2012 viser at 7 av 10 sjøfolk tar jobb i andre deler av maritim næring når de går i land.

I en tid hvor offshoreflåten sliter med dyp konjunkturnedgang som medfører blant annet omstruktureringer, skip i opplag, permitteringer og oppsigelser vil dette forslaget være ekstra viktig med tanke på å sikre fortsatt tilgang til viktig kompetanse.

Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen

– Norsk maritim næring er konkurransedyktige i et tøft globalt marked fordi vi er teknologiledende og kan hevde oss i et «high end» segment. Vi er avhengige av den erfaringsbaserte kompetansen for å fortsatt ha en maritim næring som er god til å omstille seg raskt og drive innovasjons- og utviklingsarbeid. Vi er derfor svært fornøyde med forslaget som regjeringen legger fram i revidert budsjett, sier Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Pressemelding fra regjeringen