GMC vurderer søksmål mot staten etter «Harrier»-arrest

Publisert 31. January, 2018

GMC Maritime har til nå hatt over 6,6 millioner kroner i utgifter og tapte inntekter på lasteskipet «Harrier», som havarerte ved Feistein fyr for snart et år siden. Nå vurderer Stavanger-selskapet rettssak mot staten

Skrevet av: Ove Heimsvik, Stavanger Aftenblad

Olav Anders Stople CEO GMC Maritime

– GMC kom inn i denne saken som uskyldig tredjepart og har i praksis blitt sittende med ansvaret, etter at Miljødirektoratet nektet skipet å forlate Norge. Vi mener staten har et ansvar de har løpt fra, sier direktør Olav Anders Stople i GMC Maritime til Aftenbladet.

Derfor vil de nå be Sivilombudsmannen se på saken. Et søksmål mot staten kan bli neste skritt.

Over 6,6 millioner utestående
– Når forvaltningen fatter et vedtak som binder andre, må det finnes en erstatningsordning som gjør at en uskyldig tredjepart ikke blir skadelidende, mener Stople.

Han opplyser at GMC Maritime ved årsskiftet hadde passert over 6,6 millioner kroner i krav knyttet til skipet. Dette er blant annet direkte utgifter GMC har lagt ut for opplagsplass i Farsund, pluss utestående krav; i hovedsak kaileie for de fem månedene «Harrier» la beslag på kaiplass i Gismarvik i Tysvær.

Skipet tatt i arrest
3. april kom så Miljødirektoratets vedtak om å ikke la «Harrier» forlate Norge. Årsaken var sterk mistanke om at skipet skulle sendes til skraping – såkalt beaching – på ei strand i Pakistan. Dermed måtte skipet betraktes som farlig avfall, noe som utløser søknadsplikt for å få lov til å forlate landet. For aller første gang tok norske myndigheter et skip i arrest på dette grunnlaget.

Men myndighetene påtar seg ikke dermed noe økonomisk ansvar.

– Alle kostnader skal bæres av den som til enhver tid eier skipet. Ingen offentlige myndigheter har noe ansvar for å betale regningen, har Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling tidligere sagt til Aftenbladet.

Det er foreløpig uvisst hvordan skipets eier, det karibiskregistrerte rederiet Julia Shipping, vil forholde seg til økonomiske krav i saken.

– Enorm arroganse
– GMC kan ikke slå seg til ro med å ta den økonomiske konsekvensen. Men selskapet har møtt en vegg hos Miljødirektoratet, som har vist ekstremt liten forståelse for den situasjonen GMC har havnet i, sier selskapets advokat, Liv Shelby i Projure.

Ifølge Shelby er hovedproblemet at GMC ikke har blitt ansett som part i saken.

– Da Miljødirektoratet tok skipet i arrest 3. april, ble ikke GMC orientert som part i saken. Vi mener det er fattet vedtak som ikke er hjemlet overfor GMC og at forvaltningen har forsømt seg ved å ikke ta innover seg at GMC er part i saken. Dette er grunnlaget for at vi nå vil be om Sivilombudsmannens vurdering, sier Shelby til Aftenbladet.

– Vi har fulgt loven
Seniorrådgiver og jurist Tonje Johnsen i Miljødirektoratet mener på sin side at Miljødirektoratet har opptrådt korrekt.

– Vi mener at vi har fulgt forvaltningslovens regler overfor GMC. De har fått samme rettigheter som de partene som vedtaket direkte retter seg mot. Derfor har ikke vi sett grunn til å ta formelt stilling til om GMC faktisk må anses som part eller ikke.

Tina Bru: – Utrolig rart
Høyres stortingsrepresentant Tina Bru har hatt møte med GMC Maritime og fått servert selskapets syn.

– Jeg synes dette høres utrolig rart ut, og jeg mener Klima- og miljødepartementet bør ta tak i dette. Jeg tok opp saken med forrige statsråd, men vil løfte det på ny med den nye klima- og miljøministeren Ola Elvestuen, sier Bru til Aftenbladet.

Les hele artikkeln hos Aftenbladet.no (NB Krever abonnement)