Synliggjøring

Vi vil være en del av debatten!

Maritimt Forum for Stavanger-regionen skal synliggjøre og styrke den maritime klyngens og næringens omdømme og attraktivitet. Vår region har en unik posisjon innenfor offshore virksomhet. I tillegg har vi en enestående bredde i vår næringsklynge.

Synliggjøring er også viktig for å videreutvikle næringens identitet. Vi representerer en næring i en region som er en vesentlig bidragsyter til landets sysselsetting og verdiskaping. Det er noe alle som er engasjert i regionens maritime næring skal være stolt av!

Vi skal være synlige på flere områder, som eksempelvis rekruttering, engasjement i næringspolitiske saker og deltakelse på større arrangementer.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE SYNLIGGJØRING HER