Rekruttering og kompetanse

Kunnskap, teknologi og ekspertise i verdensklasse!

I generasjoner har vi i Stavanger-regionen utviklet kunnskap, teknologi og ekspertise om sjøen. Utallige sjømenn og fagarbeidere, både norske og utenlandske, har utdannelse fra lokale skoler og viktig erfaring fra maritim virksomhet. Denne kompetansen utgjør en viktig del vår regionale kunnskapsformue. Maritim kompetanse, produkter og tjenester fra Stavanger-regionen er etterspurt verden over. Det er vi stolte av!

Blant våre viktigste oppgaver er arbeidet for å opprettholde og bedre et bredt utdannelsestilbud lokalt og nasjonalt, samt å styrke kompetanseoppbygging og forskning i hele verdikjeden til det maritime offshore- og skipsfartsmiljø. Det er den samlede maritime kompetansen som er grunnlaget for verdiskapningen norsk maritim næring står for, og som er springbrettet inn i fremtiden.

Maritimt Forum for Stavanger-regionen bidrar årlig til en rekke arrangementer med fokus på rekruttering av unge til bransjen. Vi har hatt et bevisst fokus på realfag, noe vi vil ha også i årene som kommer. Blant arrangementene vi har bidratt til de siste årene er Jenter for realfag!, Maritim rådgiversamling, Offshore og Marine Dager og Realfagstorget.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE REKRUTTERING OG KOMPETANSE HER