Nærskipsfart

Mer gods fra motorvei til vannvei.

Maritimt Forum for Stavanger-regionen er sterkt engasjert nærskipsfart, som i korte trekk handler om å få mer transport av gods over fra motorvei til vannvei.

Sammen med blant andre Shortsea Promotion Center Norway ønsker vi å styrke godstransporten på jernbane og til sjøs og få mer gods i intermodal transport (sømløse logistikkløsninger). Mer effektive og attraktive godsknutepunkter med høy godskonsentrasjon er nødvendig for å bidra til rimeligere og mer effektiv trafikkavvikling. Slike knutepunkter kan dessuten bidra til regional og lokal næringsutvikling, men arealmangel utfordrer knutepunktsutviklingen. Det er behov for bedre koordinering og styring av utviklingen av nasjonale godsknutepunkter og for å vurdere nye samarbeidsformer og eierskapsløsninger.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE NÆRSKIPSFART HER