Næringspolitikk

Engasjert i framtiden!

Et av særtrekkene til den maritime næringen både i vår region og Norge som helhet, er dens virke i et internasjonalt marked med stor grad av fri konkurranse. Et av våre fremste fokusområder er å bidra til konkurransedyktige rammevilkår for de mange bedriftene som inngår i vår maritime klynge.

Maritimt Forum for Stavanger-regionen ønsker å være en arena der man diskuterer seg fram til hvordan man best kan drive politisk påvirkning av de næringspolitiske fellesinteressene. Samlet og individuelt har våre medlemmer høy kompetanse innen næringens mange fasetter, og i mange tilfeller vil vi kunne bidra positivt til en bedre løsning på næringspolitiske problemstillinger.

Blant de konkrete sakene vi har engasjert oss i de siste årene er Nærskipsfart, Refusjonsordning, Losordningen og Eksportfinansiering.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE NÆRINGSPOLITIKK HER