Miljø

Miljø og teknologioptimisme går hånd i hånd.

Miljøfokuset er tilstedeværende i hele den maritime næringen, både i vår region og i resten av landet. Innovasjon og utnyttelse av ny teknologi er noe vi oppfatter som en viktig metode for at næringen på sikt skal etterleve ”nullutslippsvisjonen”: Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.

Mange av våre medlemmer har sitt virke i teten av den teknologiske utviklingen. Ingenting er mer naturlig enn at den maritime næringen også skal være langt fremme innen miljøteknologi. Det er derfor en glede å se at vi i vår region har så mange aktører med miljø høyt på sin agenda.

Miljø er også et tema vi stadig vender tilbake til i våre konferanser og medlemsmøter. Maritimt Forum for Stavanger-regionen ønsker å være en arena hvor medlemmer kan utveksle erfaringer, også innen innovativ teknologi som kan være til det beste for miljøet.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE MILJØ HER