DSD har aldri vært større enn nå

Publisert 16. May, 2018

DSD-konsernet omsetter for mer enn noen gang tidligere, men toppsjef Ingvald Løyning mener overskuddene må bli langt høyere

Ingvald Løyning. I bakgrunnen en av Norleds ferjer som går i Tau-sambandet. Foto: Fredrik Refvem/Stavanger Aftenblad

Kilde: Ola Myrset, Sysla.no

Det Stavangerske Dampskibsselskaps (DSD) historie går tilbake til 1855. I mange generasjoner har selskapet vært en sentral aktør i Stavangers næringsliv.

I fjor omsatte konsernet for 5,9 milliarder kroner. Det var en økning på 70 prosent fra 3,5 milliarder året før. Årsaken til veksten var at DSD i fjor ble eneeier i busselskapet Tide, som deretter ble gjort til et datterselskap i konsernet.

– Har selskapet noen gang vært større enn nå?
– Nei, det har det ikke, sier konsernsjef Ingvald Løyning til Sysla.

Vil tjene mer
DSD har lagt bak seg flere vanskelige år. Fra 2011 til 2015 ble det bokført et samlet underskudd på 770 millioner kroner. Men i 2016 ble det pluss for første gang på seks år, da resultatet før skatt endte på 71,8 millioner kroner. I fjor ble overskuddet nesten det samme, 68 millioner kroner.

– Vi er skuffet over at resultatet ikke er bedre. Med en omsetning på nesten seks milliarder er 68 millioner i pluss altfor lite, sier Løyning.

– Hvor høyt bør det være?
– Marginene burde ligger over 5 prosent.

Med en omsetning på seks milliarder kroner tilsvarer det et overskudd på 300 millioner kroner.

– Det blir utfordrende på kort sikt. Men om vi når målet, vil nok ambisjonene økes ytterligere, sier Løyning.

Likevel legger ikke konsernsjefen skjul på at situasjonen er langt lystigere enn da blodrøde tall preget regnskapene for noen år siden.

– Det er veldig mye kjekkere å jobbe i et selskap som kan vurdere vekstmulighetene. Det er bra for de ansatte, eierne og samfunnet, sier han.

– Vi har gode eiere som ønsker at selskapet skal vokse. Det prioriteres framfor å ta ut utbytte, legger Løyning til.

Lar pengene bli i selskapet
Yuhong Jin Hermansen, enke etter Folke Hermansen, er største eier og styreleder i DSD. Hun bekrefter at vekst prioriteres foran utbytte.

– Det stemmer. Først og fremst fordi investeringer skaper mer verdi. Men for meg har det også et samfunnsmessig perspektiv ved at det skapes lokale arbeidsplasser, forklarer hun.

Ifølge Hermansen ble det sist tatt ut et marginalt utbytte i 2007. I årene med underskudd ville det naturligvis uansett ikke vært et alternativ å ta ut utbytte.

Også hovedeieren er fornøyd med at konsernet går i pluss igjen.
– Det er gledelig. DSD er i en solid finansiell situasjon.

Lover bedring i 2018
Dyre eiendeler gir høy gjeld. Selskapet har i dag en langsiktig gjeld på 3,5 milliarder kroner.

– Skip koster mye, og summene blir fort enorme. Men ut fra vårt aktivitetsnivå er nivået på gjelden helt greit, sier Løyning.

DSD eier 80 skip gjennom Norled og syv oljetankere, foruten fem nye som er bestilt.

– Hvordan ser det ut framover?
– Alle datterselskapene tjener nå penger, og vi vet at 2018 blir vesentlig bedre enn fjoråret, sier Løyning, som håper bunnlinjen kan bli om lag tre ganger høyere i år.

– Framover vil vi vokse i utlandet, primært med Norled. Samtidig øker vi satsingen på turisme med selskapet Go Fjords. I framtiden håper vi dette kan bli et nytt bein å stå på. Turisme er veldig spennende og har store vekstmuligheter, utfordringen er bare at alle konkurrentene våre tenker det samme, sier Løyning.

Les hele saken hos Sysla.no