Aktuelt

Sett av datoene!

3. mai kl. 18.00 - 20.00 blir det faglig møte og årsmøte i Maritimt Forum for Stavangerregionen
15. juni kl. 18.00 – 23.00 inviterer vi til den tradisjonelle sommerturen vår

LES MER »

Første maritime PhD-studentene i gang

Dette er de første studentene på den nye doktorgradsutdanninga i nautiske operasjoner. Studiet er et samarbeid mellom UiT, NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge

LES MER »

Styrker norsk maritim kompetanse

Stortinget sa 28. mars ja til å lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk. Lovfestingen er en oppfølging av regjeringens maritime strategi

LES MER »

Blå Mediamentor leverer til Martin Linge

Total E&P Norge har valgt Blå Mediamentor som samarbeidspartner for å styrke HMS-arbeidet i oppkoblingen og uttestingen av Martin Linge-plattformen offshore. Oppgaven er å utvikle HMS-kommunikasjon og -opplæring

LES MER »

Konjunkturrapport 2017: Krevende situasjon vil vedvare

Til tross for krevende markeder for skipsfarten, opprettholder Norge sin posisjon som verdens sjette største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. Det viser Norges Rederiforbunds konjunkturrapport for 2017

LES MER »

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften og forenkler prisene

Det har tradisjonelt vært litt vanskelig for utenforstående å få oversikt over prisene i havner da totalprisen har bestått av flere priselementer som anløpsavgift, sikkerhetsvederlag (ISPS), kaivederlag og avfallsgebyr. Sandnes havn har nå slått alle elementene sammen slik at det fra nå blir en pris som dekker alt

LES MER »

MarLog stiller med skutehjelp

Skipsagenten MarLog har inngått avtale om å levere servicesentral-tjenester under The Tall Ships Races 2018

LES MER »