Aktuelt

Innspill til ny sentrumsplan for Stavanger

Maritimt Forum for Stavangerregionen har levert innspill til ny sentrumsplan for Stavanger og vi mener at flere av forslagene knyttet til omdisponering og flytting av havne- og kaiareal i planen vil gå på bekostning av den maritime virksomheten vi har i dag. Dette er svært uheldig

LES MER »

Gode nyheter for maritim klynge

Det er gode nyheter for den maritime klyngen at regjeringen nå går inn for å bygge tre nye kystvaktskip i Norge

LES MER »

På opptur med Knutsen OAS Shipping

- Vår nedtur var etter finanskrisen, svarte adm. dir. i Knutsen OAS Shipping på spørsmål fra Maritimt Forums medlemmer. Oppturen var mer spennende å høre om.

LES MER »

Statoil-skryt til Subsea 7

I løpet av våren og sommeren har det vært stor aktivitet på 1 300 meters dyp på Aasta Hansteen-feltet. Fire fartøyer har jobbet på feltet i nær 200 døgn, og operasjonene har gått svært bra

LES MER »

Tommelen opp for sjøtransport

- Om prisen er lik mellom biltransport og sjøtransport, vil vi som vareeier velge den mest miljøvennlige transporten. Naturlig nok kan vi ikke tape penger på å benytte sjøtransport. Tross alt er det en bedrift man driver, ikke en ideologi.

LES MER »

Endelig kadetter om bord på MS Hydrograf

Å ta inn kadetter er et viktig samfunnsoppdrag som Kartverket har påtatt seg. Så lenge vi har kapasitet, er dette noe Kartverket bør gjøre, sier rederisjef Edgar Rasmussen i Kartverkets sjødivisjon

LES MER »

CCB og Risavika Havn skal samarbeide

CCB (Coast Center Base) Ågotnes og Risavika Havn AS har signert en intensjonsavtale om etablering av et felles terminalselskap. Dette selskapet vil bli markedsført under merkenavnet Westport

LES MER »

Vel blåst for Sjølogistikk konferansen 2016

Tirsdag 6. september gikk årets Sjølogistikk konferanse av stabelen, og nærmere 100 personer var til stedet på arrangementet. Her kan du se presentasjonene som ble holdt

LES MER »

Nytt medlem: Kyllingstad Kleveland Advokatfirma

Kyllingstad Kleveland Advokatfirma ble etablert i 2007, med kontorer i Oslo og Stavanger. Vi tilbyr spesialisert rådgivning til klienter inne olje og gass, offshore og oljeservice, shipping og marine næringer. Firmaet er i dag et av de største og mest spesialiserte juridiske miljøene innen disse bransjene i Norge

LES MER »

Ballastvann-konvensjonen

Rensing av ballastvann er et viktig miljøtiltak og vi er godt fornøyd med at Finland nå har ratifisert avtalen slik at regelverket trer i kraft, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Rederiforbunde

LES MER »