Aktuelt

Krevende budsjettendringer

Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen å kutte 70 millioner av den foreslåtte økningen i nettolønn. Kystverket må spare inn 3,7 millioner som følge av at regjeringen over hele linja øker kravet til effektivisering og avbyråkratisering fra 0,5 prosent til 0,6 prosent. Eksportkreditt Norge får også et kutt på den foreslåtte bevilgningen på 7,1 mill. kroner

LES MER »

Tjener på å spre risikoen

Seabrokers øker omsetningen med nesten 20 prosent i 2015, og venter også bedring av resultatet

LES MER »

Maritim etter- og videreutdanning

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr to emner i maritim etter- og videreutdanning til våren, Ledelse i maritime organisasjoner og Utfordringer i maritim samhandling og kommunikasjon

LES MER »

Offshore og Maritim Dag

Mandag denne uken arrangerte Maritimt Forum for Stavangerregionen Offshore og Maritime dager i samarbeid med Maritimt Opplæringskontor, Opplæringskontoret for oljerelaterte fag, Norsk Olje og Gass og Stavanger offshore tekniske skole

LES MER »

Fra veien til sjøveien

Kostnadseffektiv og miljøvennlig godshåndtering har fått et nytt navn: Westport

LES MER »

Sjøveien ligger der ferdig utbygget

I et stort oppslag i Aftenposten 7. oktober om «Bred godsanalyse», sies det at potensialet for godsoverføring er ubetydelig og at ingen tiltak nytter. Er dette riktig?

LES MER »

Sjøfartsdirektoratet åpner for flere opplæringsstillinger

For å avhjelpe utfordringen med å få kadettplass, og dermed fullført utdanningsløpet, åpner Sjøfartsdirektoratet nå for at store deler av den praktiske opplæringen/kadettiden også kan foregå i fartsområde 1 og 2

LES MER »

Statsbudsjettet 2016 – et budsjett i riktig retning

- Det er mye å glede seg over i forslaget til Statsbudsjett 2016, men sett med maritime briller er det også flere tiltak vi savner i en krevende periode for næringen, sier daglig leder Fride Solbakken i Maritimt Forum for Stavangerregionen

LES MER »