Aktuelt

Design som x-faktor i marin, maritim og offshore sektor

Hvordan kan design bidra til innovasjon og skape reelle verdier? Vi inviterer deg til en Faglig formiddag i Stavanger 26. mars hvor du høre hvordan Statoil, Steinsvik Group og Bartec Pixavi bruker og lykkes med design

LES MER »

200 000 lastebiler kan fjernes fra veiene

Transportetatene har la 25. februar frem sin delanalyse til en ny nasjonal transportplan. Analysen viser at 83 prosent av all godstransport skjer på sjøen og at mellom 5 og 10 millioner tonn gods potensielt kan flyttes fra vei til sjø – Tar vi utgangspunkt i en maksvekt på semitrailere på 50 tonn tilsvarer dette 200 000 vogntog årlig som kan fjernes fra veiene

LES MER »

Maritim Nettverkssamling hos Østensjø Rederi

Østensjø Rederi eier og driver en flåte bestående av 22 avanserte taubåter, hotellskip og offshoreskip. Rederiet er et av Norges fremste offshorerederier og representerer et ledende, innovativt miljø i den maritime klyngen

LES MER »

Rekordmange kadettplasser

Tall fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse viser at det er nå 512 studenter som har fått kadettplass. Dette er ny rekord, 49 flere enn i fjor, men det er fortsatt 77 studenter som står uten plass. Og det er stor usikkerhet knyttet til utsiktene for det rekordstore 2015-kullet

LES MER »

Invitasjon til torskemiddag 2015

Det er en glede å ønske våre medlemmer i Maritimt Forum og Stavanger Rederiforening, velkommen til årets torskemiddag!

LES MER »

Stril Barents klar for Barentshavet

Torsdag 5. februar ble "Stril Barents" døpt i Stavanger Havn. Gudmor var LO-leder Gerd Kristiansen, som på tradisjonelt vis knuste en champagneflaske mot skipets skrog. Simon Møkster Shipping sitt nye fartøy er forsyningsskip for Goliat-feltet i tillegg til at det vil spille en viktig rolle for oljevernberedskapen i Barentshavet

LES MER »