Over 100 millioner i støtte til mer miljøvennlige Songa-rigger

Publisert 31. January, 2018

Songa Offshore og Statoil skal redusere utslippene fra fire rigger. I år setter NOx-fondet inn støtet mot riggselskapene

Songa Enabler er én av riggene som skal oppgraderes

Skrevet av: Ola Myrset, Sysla.no

– Vi skal gjøre riggene mer energieffektive og redusere utslippene, forteller Ove Stavø, teknisk direktør i Songa Offshore.

Selskapet har sammen med Statoil foreløpig foreløpig fått tilsagn om over 100 millioner kroner i støtte. Dette utgjør 80 prosent av de totale kostnadene. Resten betales av Statoil, som har spesialbestilt riggene og leid dem inn på lange kontrakter.

Flere tiltak skal gjennomføres, blant annet skal eksosvarme brukes til å varme opp riggen.
– Ved å bruke denne spillvarmen sparer vi mye elektrisitet, som produseres av dieselaggregater. Dermed reduseres utslippene betraktelig, sier Stavø.

De fire riggene er alle spesialbygget for operasjoner i kalde, arktiske forhold. Dermed er elektrisitetsforbruket høyt.

– Bedre enn avgift
Næringslivets NOx-fond ble etablert i 2008 og skal bidra til lavere utslipp av nitrogenoksider (NOx). Dette er avgasser som fører til sur nedbør og kan skade miljø og natur, i tillegg til å gi helseplager for mennesker.

Fondet ble etablert som et alternativ til en statlig avgift. Medlemmene av fondet er bedrifter som skulle ha betalt en slik avgift. De betaler for sitt medlemskap, og fondets styre bestemmer hvilke prosjekter som skal få støtte. Rederier og oljeselskaper er blant de store bidragsyterne.

Tommy Johnsen. Foto: NOx-fondet.

– Vi velger de mest lavthengende fruktene og gir støtte til de prosjektene som gir mest for pengene, altså der det er enklest å gjennomføre tiltak, sier Tommy Johnsen, daglig leder i fondet.

– Staten kunne strammet inn utslippstillatelsene og krevd tiltak, men en generell innstramning medfører store kostnader for bedriftene og gir ikke det mest kostnadseffektive resultatet. Over tid er dagens løsning den beste.
Totalt er det delt ut fire milliarder kroner de ti årene fondet har eksistert. I tillegg er det gitt tilsagn om ytterligere 2,5 milliarder.

Satser på rigger
I år har fondet satt i gang en målrettet kampanje for redusere utslippene fra rigger på norsk sokkel.
– Det har vært for få miljøtiltak på rigger. En slik kampanje bidrar til en vesentlig framskynding, og det trengs. Riggene står for betydelige utslipp, sier Johnsen.
Songa Offshore og Statoil er blant de første som får støtte.

Ove Stavø mener det er bra at riggnæringen nå får hjelp til å bli mer miljøvennlige.
– Jeg håper vi nå kan være med på å sette en ny standard for å gjøre boreindustrien mer miljøvennlig, sier Stavø.

Les hele saken på Sysla.no