Velkommen til nytt medlem: Vestteknikk

Vestteknikk er en av Norges største leverandører av teknisk verneutstyr. Helt siden starten i 1984 har bedriften levert produkter innenfor gassmåling og åndedrettsvern til arbeidsfolk i ekstreme arbeidsmiljø

LES MER »

Vil ha utvalg om markedsmakt på sokkelen

KRF fremmer forslag om et utvalg som skal se på konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Det fremkom i et møte Maritimt Forum hadde med Rogalandsbenken på Stortinget

LES MER »

Dobler ressursanslaget for Barentshavet

De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt. Det viser Oljedirektoratets nye beregninger

LES MER »

Nyhetsbrev

Sosiale medier