REGJERINGEN VIL SKAPE FLERE BLÅ JOBBER

Publisert 22. February, 2017

Norge skal være best på hav

Norge skal bli bedre til å utnytte ressursene i havet. Tirsdag la Regjeringen fram tidenes første norske havstrategi.

– Havet har alltid vært viktig for Norge, men vil bli enda viktigere i årene fremover. Vi skal fortsette å satse på områder der vi allerede er gode; olje og gass, fisk og sjømat, skipsfart og en verdensledende leverandørindustri. Samtidig skal vi ta del i veksten i nye havnæringer. Norge skal være best på hav, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss (H), som sammen med Robin Bårdsen (FrP), presenterte Havstrategien i Kristiansand.

En OECD-rapport anslår at havøkonomien vil gi 40 millioner arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030.

De er enig i at Norge fortsatt skal vært best på hav. Odd-Leif Berg (fra venstre) i Kristiansand Havn, Robin Bårdsen (FrP), Ingunn Foss (H) og Helge Grobæk i Maritimt Forum Sør deltok under lanseringen av Havstrategien i Kristiansand tirsdag.

SEKS GANGER MER HAV ENN LAND

Norge har en av verdens lengste kystlinjer, og råder over et hav som er seks ganger større enn landarealet. Hver dag går mer enn 250 000 nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som skaper verdier for mer enn 750 milliarder kroner og står for rundt 70 prosent av våre eksportinntekter.

– Vi skal utvikle eksisterende havnæringer og hjelpe dem å lære av hverandre, noe som igjen kan skape nye havbaserte næringer. Dette byr på utfordringer, men aller mest muligheter. Vi har kunnskapsrike ansatte, sterke selskaper, fremragende forskningsmiljøer, og store og ressursrike havområder. Med andre ord har vi har alle forutsetninger for å lykkes med å gripe mulighetene som havet gir, sier Foss.

 

GLAD FOR SAMARBEIDSTANKEN

Daglig leder Helge Grobæk i Maritimt Forum Sør er glad for å høre at offentlige myndigheter vil legge til rette for at sektorspesifikk kunnskap utnyttes på tvers av næringene.

– Strategien gjør et sterkt poeng ut av samspillet mellom de ulike havnæringene, at det er den samlede kompetansen om havet som gjør Norge til en ledende havnasjon. Det er en svært viktig og riktig konklusjon, sier Grobæk.

 

MER FORSKNING

I Havstrategien står det videre at Regjeringen vil øke satsingen på havforskning. Det opprettes et test- og demonstrasjonsprogram for maritim og marin næring etter modell av Forskningsrådets DEMO2000-program, for å styrke teknologisatsingen innen disse områdene.

– Havstrategien er en strategi for fremtidens jobber. Arbeidsplasser som skal realisere og skape verdier av de enorme mulighetene som er i havet. Vi skal bidra til bærekraftig vekst og sysselsetting i havnæringene og sikre Norges posisjon som verdensledende havnasjon, sier Bårdsen.

Han poengterer at havet dekker 70 prosent av jordas overflate, men at mer enn 90 prosent av havet fortsatt er uoppdaget.

– Havet byr på enorme muligheter, ikke minst for en nasjon som Norge, som har lange tradisjoner og høy kunnskap om havet. Det er havnæringene som har vært med på å legge grunnlaget for det moderne, høyteknologiske Norge, sier Bårdsen.