Styret

Styrets sammensetning for 2012 i Maritimt Forum:

Styremedlem Representerer Bedrift
Helge Grobæk Maritim Næring Maritimt Forum Sør
Odd Wieder Boye Olje/gass Statoil AS
Tore Lillestø Rederi offshore Siem Offshore AS
Odd Grønnberg Rederi Color Line AS
Bjørn R. Saltermark Olje/gass GCE Node
Karoline Meidell Maritim Næring Maritimt Forum Sør