Om næringen

Den maritime næringen i Sør Øst Norge er utelukkende internasjonal rettet. Rederinæringen kjennetegnes av tradisjonell, deepsea skipsfart, spesielt innen segmentene tank og bulk.

I de senere år er det imidlertid kommet til en ikke ubetydelig offshoreflåte, tilhørende nye rederier. Og med den tunge, kunnskapsbaserte NODE-klyngen i spiss, har spesielt Agderregionens leverandørindustri de siste årene hatt en eventyrlig vekst.