Medlemmer

Sør øst har en medlemsmasse på 130 som består av bedrifter som representerer hele klyngen. Kontoret er i en omorganiseringsfase og vil legge ut hele medlemslisten så snart prosessen er ferdig.

Foto: Solstad offshore