Viktige maritime prosjekter Oslofjordregionen – Lunch&Learn 8. desember

Publisert 11. November, 2017

Prosjekt Karbonfangst Oslo

image003

Klemetsrudanlegget AS (KEA AS) er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og et stort punktutslipp for CO2, med årlige utslipp på ca. 400 000 tonn CO2 per 2017.

Avfall kan og bør begrenses, men vil aldri kunne elimineres. Selv med en høy resirkuleringsgrad av avfallet, vil det alltid være betydelig andel som går til energiutnyttelse i forbrenningsanlegg. CO2-fangst er en nødvendig brikke i et helhetlig bærekraftig avfallssystem.

Mellom karbonfangst på Klemetsrud og lagring i Nordsjøen er det en betydelig maritim verdikjede med et betydelig eksportpotensial

Yara Birkeland

yara-birkeland-autonomous-electric-ship-designboom-05-11-2017-mobile

Det autonome skipet MV «Yara Birkeland» skal erstatte 40.000 vogntogturer i året mellom Yaras gjødselfabrikk på Herøya ved Porsgrunn og utskipingshavnene i Brevik og Larvik.

Allerede neste år skal et 70-75 meter langt containerskip med plass til 100-150 containere være ferdig fra verftet. Skipet vil ha batteripakker på 3,5 – 4 MWh og en dødvekt på 3.000-3.500 tonn. Skipet dimensjoneres ut fra trafikk til og fra Larvik med lading på Herøya. Der skal lasting og lossing skje automatisk, men elektriske kraner og utstyr. Skipet skal også ha automatisk fortøyingssystem.