Tom O. Kleppestø ny daglig leder i OIFO

Publisert 2. February, 2018

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Vår tidligere daglige leder Vidar Pederstad tiltrådte 1. januar som direktør for Stiftelsen Christian Radich. Han flytter dermed sin innsats for maritim næring fra land til sjø og tar fatt på en viktig jobb for å sikre dette vakre skipets videre drift og eksistens, noe vi i OIFO også vil støtte opp om på alle måter vi kan. Vi takker Vidar for den enorme innsats han har lagt inn for oss, spesielt med tanke på søknadene til Innovasjon Norge om Arena-status i 2016 og 2017. Vi nådde dessverre ikke opp i den harde kampen om disse tildelingene, men gleder oss samtidig over at vår en annen aktør innen Ocean Industries, Subsea Valley, rykket opp fra Arena til å bli et såkalt NCE – Norwegian Center of Expertise. Vi ser frem til å støtte og eventuelt samarbeide med Preben Strøm og hans team i Subsea Valley i tiden som kommer.

Til å erstatte Vidar har styret engasjert Tom O. Kleppestø (51), som også leder Oslo Rederiforening (Oslo Krets av Norges Rederiforbund) og Shipping & Offshore Network (tidl. Bulkforum). For mange i maritim næring er Tom kjent for å drevet Maritim Trainee, som ble lansert i 2004, og topplederprogrammet Marex, begge for Norges Rederiforbund. Han er utdannet siviløkonom fra og jobbet lenge ved Norges Handelshøyskole (NHH), der han bl.a. var administrativ leder for Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS), under ledelse av professor Victor D. Norman. Senere jobbet han også for professor Torger Reve, da han var adm. dir. for forskningsstiftelsen SNF ved NHH, før Torger ble rektor ved BI i 1997.  Torger Reve er styremedlem i OIFO.

Med Tom på laget mener styret å ha funnet en som kan drive Ocean Industry Forum Oslofjord videre på en god måte, og realisere synergigevinster styret mener finnes i et økt samspill mellom de tre organisasjonene han nå leder og som deler kontorlandskap i første etasje hos Rederiforbundet, sammen med Norsk Skipsmeglerforbund.

Det skjer hele tiden mye innen Ocean Industries i Oslofjord-området. Gitt at vi ikke fikk Arena-midler gjennom Innovasjon Norge, vil styret nå jobbe ut en revidert og detaljert plan for året i samarbeid med utvalgslederne og Tom. Denne planen vil vi dele i løpet av februar slik at alle kan prioritere og planlegge deretter.

Med vennlig hilsen for styret i

Ocean Industry Forum Oslofjord

Jon Rysst (DNV GL), styreleder