Tom O. Kleppestø ny daglig leder i OIFO

Publisert 2. February, 2018

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Vår tidligere daglige leder Vidar Pederstad tiltrådte 1. januar som direktør for Stiftelsen Christian Radich. Han flytter dermed sin innsats for maritim næring fra land til sjø og tar fatt på en viktig jobb for å sikre dette vakre skipets videre drift og eksistens, noe vi i OIFO også vil støtte opp om på alle måter vi kan. Vi takker Vidar for den enorme innsats han har lagt inn for oss, spesielt med tanke på søknadene til Innovasjon Norge om Arena-status i 2016 og 2017. Vi nådde dessverre ikke opp i den harde kampen om disse tildelingene, men gleder oss samtidig over at vår en annen aktør innen Ocean Industries, Subsea Valley, rykket opp fra Arena til å bli et såkalt NCE – Norwegian Center of Expertise. Vi ser frem til å støtte og eventuelt samarbeide med Preben Strøm og hans team i Subsea Valley i tiden som kommer.