Smart Ocean Cities – Lunch&Learn seminar 8. desember

Publisert 2. November, 2017

Smart Ocean Cities er et konsept utviklet av Ocean Industry Forum Oslofjord i dialog med Oslo Kommune. Målet er å mobilisere lokale og regionale myndigheter rundt Oslofjordregionen til å sette klare bærekraftmål og gjøre strategiske innkjøp og investeringer slik at denne regionen kan bli et laboratorium og hjemmemarked for norsk maritim industri. Det er Byråd Geir Lippestad intensjon å gjøre Smart Ocean Cities til en viktig del av SmartOslo strategien som blir lansert neste år.

Store kystbyer representerer en stor del av verdens BNP og en enda større andel av all økonomisk vekst de neste 10 årene. Derfor gir kombinasjonen av den industrielle styrken som norsk næringsliv har innen ”ocean industries” og Oslos posisjon som ”smart city” et unikt utgangspunkt for innovasjon og for fremtidige eksportinntekter.

Ambisjonen bak dette initiativet er å etablere Oslofjordregionen med sine 2,3 millioner innbyggere som et laboratorium for kommersialisering av teknologi og løsninger fra norskbaserte leverandører. Dette vil skape et hjemmemarked som er stort nok til å demonstrere løsninger som kan åpne dører hos beslutningstagere i verdens store kystbyer.

Flere pilotprosjketer er på gang og Lunch&Learn 8. desember gir deg mulighet til å bli kjent med noen av dem.

Program

11.00 Smart Ocean Cities – Et konsept utviklet av Ocean Industry Forum i samarbeid med Oslo Kommune

– Jon Rysst DNV GL og Vidar Pederstad OIFO

11.15  Smart Ocean Cities Case 1

Yara Birkeland Prosjektet

– Ketil Olaf Paulsen, Kongsberg Digital

11.35 Smart Ocean Cities Case 2

Carbon Capture Storage – Fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud til Nordsjøen- En maritim    verdikjede

– Pål Mikkelsen, KEA AS

11.55 Smart Ocean Cities Case 3 (ikke bekreftet)

RUTERs nullutslippsstragi – Elektriske ferger i Oslofjorden

– Klimastrategidirektør Ruter

12.15 Lunsj og mingling

 

Påmelding her: https://www.eventbrite.co.uk/e/lunchlearn-smart-ocean-cities-ocean-industry-forum-oslofjord-tickets-39724406770