Visjon og strategi

Ocean Industry Forum er et samarbeidsforum for sentrale aktører fra de ulike delene av de havromsbaserte næringene i regionen. Målet er å styrke Oslofjordregionens og Norges posisjon ytterligere som stedet hvor de mest innovative og lønnsomme løsninger, og den høyeste standard for maritim kvalitet skapes og kommersialiseres.

 

Staker ut kursen for maritim vekst

Samarbeidet bygger på aktiv deltakelse fra næringsaktørene, god dialog med myndighetene, og kunnskap om havromsbaserte næringsmiljøer både i Oslofjordregionen, Norge, og andre land i verden. Ocean Industry Forum Oslofjorden  fokuserer på tre samarbeidsområder:

Du kan lese mer om hvert av disse punktene ved å klikke på dem.