Hvorfor bli medlem

Maritimt Forum er organisasjonen som vil sikre rammebetingelsene for norsk maritim næring. Gjennom å være en samarbeidende organisasjon med regionskontorer fra nord til sør, arbeider vi for den maritime bransje og vår medlemsmasse. Medlemmene er organisasjoner og bedrifter fra hele verdikjeden i den maritime klyngen i Norge. Ta del i det maritime felleskapet – et nettverk som vil sette din bedriftsinteresse i fokus. Vi er her for deg.

HVORFOR BLI MEDLEM? Sjekk fordelene, Hvorfor bli medlem