Ingen Ocean klynge i Oslofjordregioen

Publisert 2. November, 2017

Ocean Industry Forums søknad om å bli en del av det offisielle klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA førte heller ikke fram i 2017. Dette er andre året på rad, og 4 gang totalt at vi forsøker å etablere et klyngeinitiativ i denne regionen. Vi har ikke fått den offisielle forklaringen på hvorfor de nevnte organisasjonene ikke vurderte initiativet og søknaden som relevant og god nok. I mellomtiden gratulerer vi dem som fikk Arena-status i 2017!

I alt fem nye klynger får Arena-status: Finance Innovation i Bergen, Arena Oslo – The Smart Event City, Arctic Cluster Team i Nordland Arena Smart City i Stavanger og Tequity Cluster i Trondheim.