Nærskipsfart

Nærskipsfart vil si skipsfart innenfor Europa der en frakter gods fra dør-til-dør basert på en optimal kombinasjon av ulike transport metoder. Dette kan være transport av containere på skip, med trailere til lands eller transport av passasjerer. Mesteparten av frakten gjøres til sjøs.

Nærskipsfartens mange fordeler:
• Dør-til-dør transport med en kontakt å forholde deg til.
• Billigere frakt enn det veitransport kan tilby
• Pålitelig fraktmetode
• Miljøvennlig
• Minsker trafikkproblemer

I dette arbeidet har Maritimt Forum Oslofjorden et nært samarbeid med Shortsea Shipping.

Den 20. juni 2013, inviterte vi sammen norske rederier, havner, transportbrukere og løsningleverandører til en konferanse om dette viktige temaet i Norges Rederiforbunds lokaler i Rådhusgata 25, Oslo.

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE REKRUTTERING OG KOMPETANSE HER