Innovasjon og forretningsutvikling

OIFO Innovasjon setter sammen Norges fremste kompetanse for å finne nye veier frem til nyskaping innen havromsbasert teknologi og tjenester.

 

OIFO Innovasjon setter sammen Norges fremste kompetanse for å finne nye veier frem til nyskaping innen havromsbasert teknologi og tjenester. Målsettingen er å bidra til å:

  • stimulere medlemsbedriftene til innovasjonstenkning
  • koble utvalgte medlemmer i nettverket slik at konkrete utfordringer eller ideer utforskes og videreutvikles i samarbeid, både i og utenfor nettverket
  • bistå med videreføring av prosjektene mot ny forskning, finansiering eller marked

Gjennom samarbeid med utvalgte partnere som Connect Norge hjelper vi også lovende bedrifter finne en raskere og sikrere vei mot maritime markeder.

 

Prosjekter og initiativ:

Innovasjonsdager

OIFO Innovasjonsdag. OIFO arrangerer to årlige innovasjonsdager der aktuelle temaer blir belyst. OIFO sikter på å samarbeide med eksperter innenfor havromsbasert næring og bygge en arena der innovasjon og teknologi blir presentert. Det åpnes for debatt og diskusjon mellom publikum og høyt kvalifiserte foredragsholdere.

 

Innovasjons- og entreprenørdag, et samarbeid mellom Ocean Industry Forum Oslofjorden og Connect, blir normalt gjennomført hvert år den siste dagen i Oslo Innovation Week. Dette er et populært tiltak som trekker foredragsholdere og publikum fra hele landet. Hovedhensikten er å rette fokus på:

  • Hvordan bedre utnytte maritime forskningsmidler?
  • Hva kan gjøres for å komme fortere, bedre fra forskning til kommersialisering?
  • Hvordan sikre at forskingsprosjekter er anvendbare for industrien?

Dagen inneholder i tillegg  workshops, hvor deltagerne får faglig innlegg dedikert til aktuelle temaer, og kommer sammen for å utveksle ideer, lære om de siste utviklinger innen området, og bli kjent med nye kontakter i de respektive næringer.

Les mer.

 

CONNECT Springbrett

Gjennom samarbeidet med CONNECT Østlandet kjører MFO flere maritime springbrett hvert år. Springbrett konseptet har sin opprinnelse i California, USA, og gir lovende bedrifter intensive møter med ekspertpaneler som gir råd, tilbakemelding og støtte til gründeren.  Les mer.

 

LAST NED PDF OG LES MER OM FOKUSOMRÅDE MILJØ HER