Autonom Transport og Regional Verdiskaping

Publisert 2. November, 2017

Vi formidler invitasjon fra vårt medlem Høgskolen i Sørøst-Norge:

PÅMELDING og SISTE PÅMINNELSE TIL HORISONT 2020 DAGER I BRUSSEL 

Det er fortsatt mulig å bli med til Brussel for spennende H2020 dager med andre aktører fra vår region. Herkommer praktisk informasjon om ERRIN Workshop og seminaret «Autonom Transport og Regional Verdiskaping» – for både nye interessenter og for dem som allerede har meldt sin interesse.

Husk formell påmelding til seminaret innen 10. november: Vi har mottatt flere henvendelser om interesse for Autonom transport seminaret 20. – 21. november. Alle som planlegger å delta – bruk dette skjema for påmelding. Vær oppmerksom på at dette kun er påmelding til EU nettverk Viken sitt program. Program for seminaret er vedlagt.

·         ERRIN workshops 20. – 24. november: For påmelding til ERRIN sine egne workshops bruk følgende nettside:  http://errinh2020pdw.eu/register. Vedlagt ligger agenda for dagene, samt at Viken har utarbeidet en liste som enkelt viser hvilke prosjektideer og utlysninger som skal diskuteres når i Brussel. Husk å registrere interesse fort, da plassene fylles opp!

·         Dekking av kostnader: Det kan søkes kostnadsdekning fra posisjoneringsmidler fra Forskningsrådet. Trykk her for mer informasjon. Vedlagt er en liste over alternative flytider fra hhv. Oslo Gardermoen og Torp Sandefjord til Brussel.

Har dere spørsmål – ta bare kontakt;

Mary Anderson-Glenna mary.anderson-glenna@usn.no, telefon 93 84 53 80 (ERRIN workshops)

Thomas Slagsvold Thomas.Slagsvold@usn.no, telefon 92 02 83 34 (ERRIN workshop og Viken seminar)

Siri Svanemyr Eriksen Siri.S.Eriksen@usn.no, telefon 31 00 94 99 (praktisk info Viken seminar)