2017 Maritim Verdiskapning – Analyse av næringen i en krevende tid

Publisert 18. May, 2017

Maritim Verdiskapingsbok for 2017 ble presenterte på Haugesundskonferansen allerede i februar 2017, men er nå tilgjengelig i en digital utgave. Rapporten viser en næring som er sterkt preget av nedgangen i olje- og gassnæringen.

Fra 2005 til 2014 hadde antall ansatte i næringen økt med 30.000 ansatte. I 2015 alene forsvant derimot over 10.000 ansatte fra næringen – nesten 10 prosent av de sysselsatte. Verdiskaping og omsetningen synker også kraftig, mens lønnsomheten faller og er negativ for første gang på 20 år. Næringen er dermed hardere truffet nå enn under finanskrisen i 2007/2008. Samtidig er næringen i sterk omstilling. Et av områdene hvor dette kommer klarest til syne er gjennom verftenes ordrebøker. Mens de nærmest var utelukkende orientert mot skip til bruk i olje og gassnæringen for to år siden, er i dag nesten alle nye ordre rettet inn mot andre havromsapplikasjoner som cruise, ferger, fiskeri og sjømat. På tross av nedgangen i viktige markeder har næringen historisk sett viset en enorm omstillingsevne. Forhåpentligvis vil næringen komme ut av denne omstillingsperioden og oppleve ny vekst igjen.

Les Her