Aktuelt

Maritimt Forum Oslofjorden er igang – blir du med?

BRIKKENE FALLER PÅ PLASS – Nå mangler vi bare ditt medlemskap! Maritimt Forum Oslofjorden er et samarbeidsforum som dekker hele den maritime klyngen i regionen. Det er et av 8 regionale Maritime Fora som til sammen dekker hele Norge. Målet er å bidra til at den maritime klyngen i Oslofjordregionen spesielt og Norge generelt får de beste muligheter til å utvikle og styrke posisjonen som ledende i verden.

LES MER »

Ekstraordinært årsmøte avholdt 19. oktober

Fredag 19. oktober 2012 ble det avholdt et ekstraordinært årsmøtet i Maritim Forum Oslofjorden hos Advokatfirmaet Selmer på Tjuvholmen i Oslo. Formålet var å godkjenne nye vedtekter, velge ny valgkomité, komplettere styret med to personer, samt fatte vedtak om kontingentstruktur ifm at Oslo Maritime Nettverk er blitt en del av Maritimt Forum, og dermed en medlemsorganisasjon med betalende medlemmer.

LES MER »

Maritim Dialogkonferanse i Oslo Rådhus

Oslo kommune og Maritimt Forum Oslofjorden har gleden av å arrangere Maritim Dialogkonferanse om den maritime næringens status, muligheter og utfordringer i Oslofjordregionen, med nedslagsfelt i Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, og Østfold. Formålet er å skape dialog mellom næringen og politikere om hvordan partene kan samarbeide om videre vekst og utvikling.

LES MER »

Scandinavian Maritime Conference 2012

Ny skandinavisk maritim konferanse: På vei mot null-utslipp i Skagerrak? Maritim Forum Oslofjorden er partner i MARKIS prosjektet som arrangerte konferansen. Hvordan kan skipsfarten i våre felles farvann med Norge og Sverige bli renere? Er en nullvisjonen om utslipp i sjø og luft oppnåelig? Kan vi komme lengre i maritime miljøforbedringer og kompetanse oppbygging gjennom et skandinavisk fellesskap?

LES MER »

Maritim Innovasjonsdag 2012: best ever?

Hvordan bedre utnytte maritime forskningsmidler? Hva kan gjøres for å komme fortere, bedre fra forskning til kommersialisering? Hvordan sikre at forskingsprosjekter er anvendbare for industrien? Dette tok Maritim Innovasjonsdag 2012 tak i 19. oktober. Les mer om hva de 60 gjestene fikk oppleve her:

LES MER »