Vedtekter

1. Maritimt Forum er stiftet 18. april 1990 av Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Norsk Skipsmeglerforbund og Det Norske Veritas.

2. Maritimt Forum skal ha som formål å:

    • bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv,
    • skape økt forståelse for, og oppmerksomhet rundt de maritime næringers betydning for norsk økonomi og samfunnsliv,
    • bidra til å vidreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester,
    • fremme de maritime næringers fellesinteresser ovenfor norske og utenlandske myndigheter.