Om regionene

Maritim næring har sin verdiskaping langs kysten. Maritimt Forums sterke regionale ledd har en tett kontakt med lokalt næringsliv og myndigheter, og forstår de regionale utfordringer.