Forbund

Bedrift Sted Hjemmeside
Oslo Teknopol IKS Oslo Hjemmeside
Bergens Rederiforening Bergen Hjemmeside
Dampskipsexpeditørernes Forening Oslo
Det norske maskinistforbund Oslo Hjemmeside
Fellesforbundet Oslo Hjemmeside
Fraktefartøyenes Rederiforening Bergen Hjemmeside
Incentra a/l Oslo Hjemmeside
Nordisk Skibsrederforening Oslo
Norges Ingeniørorganisasjon NITO Oslo Hjemmeside
Norges Rederiforbund Oslo Hjemmeside
Norsk Industri Oslo Hjemmeside
Norsk Sjømannsforbund Oslo Hjemmeside
Norsk Sjøoffisersforbund Oslo Hjemmeside
Norsk Skipsmeglerforbund Oslo Hjemmeside
Norske Maritime Eksportører NME Oslo Hjemmeside
Norske Maritime Leverandører Sandefjord Hjemmeside
Norske Skipsverft Bergen Hjemmeside
Norwegian Hull Club Oslo Hjemmeside
Oslo Rederiforening Oslo
Oslo Sjømannsforening Oslo
Rederienes Landsforening Oslo Hjemmeside
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) Hjemmeside