– Vi takler svingningene

Publisert 23. August, 2018

Ukens bedrift: I P Huse

I.P. Huse har mer enn de fleste i maritim næring fått merke nedturen i offshore-markedet de siste årene. Siden topp-årene i 2009 og 2010, har omsetningen falt med nærmere 75%. Likevel leverer bedriften nå årsresultater rundt null.

– Vi er i en syklisk næring og er innstilt på å takle store svingninger, sier daglig leder Morten Hopland. På bildet over ser vi ham foran en ankervinsj som skal til en borerigg til Diamond Drilling i Houston, USA.

– Vi har heldigvis lokale eiere som tenker langsiktig. Vi har en god egenkapital og det gir oss en sikkerhet i dårlige perioder, sier Hopland. Det er Huse-familien som eier bedriften 100%, noe de har gjort siden dag en i 1927. Selskapet eier i dag også 40 % i kran- og teknologileverandøren Motus i Molde.

I.P. Huse er lokalisert på Steinshamn i Sandøy kommune, på kysten mellom Molde og Ålesund. De er verdensledende innen konstruksjon og produksjon av store vinsjer, primært til spesialfartøy og rigger.

Det var Ingebrigt P Huse som startet det som senere skulle bli I P Huse allerede i 1927 under navnet Steinshamn Formjølfabrikk. I 1930-åra startet de produksjon av Husegrabben, en grabb for lossing av sild, og dette var med å revolusjonere sildoljenæringen i denne tidsperioden. I.P. Huse leverte sin aller først ankerhåndteringsvinsj i 1970.

Hydraulikk Brattvåg, Ulstein, Rolls-Royce og Kongsberg

I 1941 etablerte Einar Røsok med hjelp fra Ingebrigt P. Huse fabrikken Hydraulikk Brattvåg, som senere har blitt Ulstein Brattvåg (1992) og Rolls-Royce Marine (1999). I.P. Huse og Hydraulikk Brattvåg utviklet et unikt samarbeid som har blitt videreført helt fram til i dag. I.P. Huse konstruerte og produserte mens Hydraulikk tilførte motorer, styringssystemer, markedsførte og solgte vinsjene i det maritime markedet. Slik har det fortsatt under nye eiere.

– Vi har samarbeidet godt med folkene i Brattvåg, uansett hvem som har eid fabrikken der. Det er basert på tillit og det har vært vinn-vinn, sier Morten Hopland.

– Vi ser positivt på at det er Kongsberg som kommer inn som eier av dagens Rolls-Royce Marine. Vi kjenner godt til Kongsberg Maritime fra før. De leverer DP og annet utstyr til kunder som vi leverer vinsjer til. Det blir spennende å se hvordan gjennomføringen av overtakelsen til Kongsberg vil bli.

Resultater

I 2009 var omsetningen til I.P. Huse på nærmere 1,3 milliarder kr. Så seint som i 2013 var omsetningen på om lag 900 mill. kr. Men i både 2016 og 2017 var tilsvarende tall noe i underkant av 300 mill. Likevel fikk de et lite plussresultat, etter skatt i 2016, og et lite minus-resultat i 2017. Godt hjulpet av store finansinntekter og den imponerende egenkapitalen på over 700 mill. kr.

– Vi er godt fornøyd med resultatene de to siste årene ut fra den aktuelle situasjonen i markedet. For 2018 regner vi med en omsetning omtrent som i fjor, men hva resultatet blir, vet vi ikke ennå, sier Hopland.

 I 2010 var det på det meste 140 ansatte og 60 innleide i bedriften. I tillegg var en god del av produksjonen satt bort til underleverandører i inn- og utland. I dag er det 115 ansatte og svært få innleide. Nærmest all produksjon er nå i egne produksjonshaller på 16 000 m2, noe som tilsvarer to og en halv fotballbane.

– Opp mot 10 % av de som bor i Sandøy kommune, jobber hos oss. Oppsigelser merkes i lokalsamfunnet. Vi har forsøkt å ta reduksjoner i aktiviteten uten oppsigelser, men noen personer har dessverre blitt overflødige, sier Hopland som legger til at de i dag har fem lærlinger i bedriften.

Oppgradering av rigger

80 % av aktiviteten i I.P. Huse er fortsatt rettet mot offshore-markedet selv om leveranser til ankerhåndteringsfartøy har gått til null. Størst aktivitet i dag er inn mot flytende rigger. Flere flytende rigger vil ha installert ankervinsj for å kunne ta oppdrag også på grunnere vann – noe som krever ankerfeste og vinsjer. Store boreskip har tatt mye av markedet på dypt vann. Derfor har denne nisjen i markedet dukket opp nå.

– Vi ser noen tegn på at noe positivt er i ferd med å skje i markedet. Det er flere som vil ha vinsjer til riggene for å kunne gå på grunnere vann, noe som skaper muligheter for oss sier Hopland.

Nytt marked i vannkraftverk

Kraftverk har de siste åra kommet inn som et nytt marked for I.P. Huse. Det finnes 1400 turbiner som skaper energi i norske vannkraftverk.  Det vil være økende behov for service og oppgradering av disse anleggene.

– Vi driver både med produksjon av nytt utstyr og servicearbeid for vannkraftverk. Foreløpig gir denne nye nisjen en omsetning på 12-15 mill. i året. Voith Hydro er hovedkunde og Norge det eneste markedet foreløpig, men vi vil vurdere utlandet etter hvert som vi høster erfaring på hjemmemarkedet. Vi er litt forsiktig når vi går inn på nye markeder, fordi vi vil sørge for at vi gjør det på skikkelig vis. Nøkkelen til gode resultater som underleverandør er å få til god kommunikasjon allerede på konstruksjonsstadiet for å kunne etablere effektive produksjonsprosesser. Jeg tror vi kan få en vekst i dette markedet etter hvert, sier Morten Hopland.

Nordøyvegen

Nordøyvegen er svært viktig for I.P. Huse. Om fastlandsforbindelsen kommer på plass, vil det bety en større arbeidsmarkedsregion og mer fleksibilitet for både bedrifter og ansatte. Derfor har bedriften bidratt med 15 mill. kr.  Det er stort engasjement for å finne gode og kreative løsninger for å sikre gjennomføringen.

– Vi er helt avhengige av at Nordøyvegen kommer på plass, og er bekymret for at det nå er skapt usikkerhet for om prosjektet blir realisert. For oss er 40 års bompengeperiode en akseptabel løsning. Alternativet med stadig økende fergekostnader til evig tid er ikke en framtidsrettet løsning, sier Morten Hopland.

En rask SWOT-analyse til slutt

Styrker:

– Lokale, langsiktige eiere som er villige til å leve med svingningene i markedet.

– Kompakt og fleksibel organisasjon som tar ulike oppdrag.

– Mange erfarne ansatte som har vært her lenge.

– Symbiose samfunn – bedrift.

– Utstyrspark som ingen andre i har i Nord-Europa med store maskinsentre, avanserte sveiseroboter.

Svakheter:

– Kunder i et risikofylt marked som svinger.

– Styrker med et lite samfunn er også en svakhet med tanke på tilgang på ny kompetanse.

Muligheter:

– Maskinpark som gir oss flere muligheter som leverandør til andre bransjer.

– Vekst i vannkraftmarkedet.

– Vekst i oppgraderinger av rigger.

Trusler

– Markedet er i mot oss.

– Snevert markedsområde.

– Mangel på veiforbindelse

Les mer om I.P.Huse her.