– Vi har brukt nedturen godt

Publisert 12. April, 2018

Ukens Bedrift: Marin Teknikk

Marin Teknikk fikk nedturen i offshore midt i fleisen som de fleste andre i maritim klynge på Møre. I 2015 signerte de 12 kontrakter på levring av offshore-design, i 2016 ble det ett og siden har det ikke vært noen i offshore-segmentet.

– Men vi brukte nedturen til å oppgradere kompetansen på nye 3D tegnesystem. Det har gitt oss forsterket konkurransekraft fordi vi nå kan gi mer og bedre informasjon til byggeverftene. Vi har også utviklet helt nye design, sier Svein Rune Gjerde (bildet). Han er både administrerende direktør og hovedeier (55 %) i selskapet. De øvrige 45 % eies av han tre søsken. Det var Svein Rune og hans far Edvard som etablerte selskapet i 1981. Siden den gang er 110 fartøy bygget med MT Design.

Marin Teknikk har sitt hovedkontor i Herøy med 60 ansatte og en avdeling i Polen med 25 ansatte. De har nå begynte å ansette igjen etter at de måtte redusere staben med om lag 25 % på grunn av nedturen i offshore. På det meste hadde de i tillegg nærmere 100 ingeniører rundt i Europa i 2013-2014. I dag har Marin Teknikk 10 innleide, først og fremst i Kroatia.

– Vi har i dag 14 design i ordre. Det er mye interessant som skjer i flere segment nå, og derfor er vi rimelig optimistiske for det som skal skje framover, sier Gjerde og lister opp:

Fisk: Vi har to linebåter til Ervik i ordre pluss fire linebåter til et russisk fiskeriselskap i ordre. Vi har flere prosjekter med norske rederier på gang.

Yacht: Vårt andre design i dette segmentet leveres nå i mai. Dette er et helt annet marked enn det vi er vant til. Prosjektene tar lang tid, men vi håper å vinne flere nye kontrakter om ikke så lenge.

Cruise: Vi er i markedet for mindre cruise-ekspedisjons fartøy for mellom 40 og 120 personer om bord. Også her ser vi flere muligheter.

Yara-båten: Det autonome fartøyet mellom Porsgrunn, Brevik og Larvik har gitt oss mye god PR. Dette segmentet har en spennende framtid og vi jobber med nye prosjekter.

Spesialfartøy: Vi har levert design til sju subsea konstruksjonsfartøy som nå er under bygging, fire i Kina, to USA og ett som Kleven bygger til et rederi i Namibia. Dette er fartøy som har utstyr for operasjon på havets bunn, som for eksempel på leting etter mineraler.

– Vi er ikke med design til for havvind eller innen havbruk, men det må nevnes at det ikke er helt dødt i markedet for offshore spesialfartøy heller, sier Gjerde.

– Hva er styrkene til Marin Teknikk?

– Vi er uavhengige og leverer til alle rederi og alle verft verden over. Vi har også et godt omdømme fordi vi leverer design med høy kvalitet. Det at vi er en del av den maritime klyngen på Møre er også en klar fordel.

– Svakheter?

– Det norske kostnadsnivå er klart krevende å håndtere. Det er også den urettferdige formueskatten. Vi bor også langt fra viktige markeder utenfor fisk og offshore, noe som betyr mye reising. Det faktum at viktige aktører i den lokale maritime klyngen er borte, er heller ikke heldig.

– Muligheter?

– Mulighetene i havet er uendelige. Verden trenger mat, energi og mineraler. Havet er mye av svaret på disse utfordringene. Det betyr at det vil forbli stort behov for nye fartøy og nye design. Det grønne maritime skiftete gir også store muligheter for oss.

– Trusler?

– Vi frykter at flere useriøse aktører skal kopiere våre design. Kopiering. En globale handelskrig vil også være ødeleggende, avslutter Svein Rune Gjerde i Marin Teknikk.